Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CreateRotationX - метод (Single, Vector3)

Создает матрицу для поворота точек вокруг оси X относительно центральной точки.

Пространство имен:  System.Numerics
Сборка:  System.Numerics.Vectors (в System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateRotationX(
	float radians,
	Vector3 centerPoint
)

Параметры

radians
Тип: System..::..Single
Значение поворота вокруг оси X (в радианах).
centerPoint
Тип: System.Numerics..::..Vector3
Центральная точка.

Возвращаемое значение

Тип: System.Numerics..::..Matrix4x4
Матрица поворота.
Zobrazit: