tiled_index::tiled_index 建構函式

 

初始化 tiled_index 類別的新執行個體。

tiled_index( 
  const index<rank>& _Global, 
  const index<rank>& _Local, 
  const index<rank>& _Tile, 
  const index<rank>& _Tile_origin, 
  const tile_barrier& _Barrier 
) restrict(amp,cpu); 
 
tiled_index( 
  const tiled_index& _Other 
) restrict(amp,cpu); 

參數

_Global
已建構 tiled_index 的全域索引

_Local
已建構的 tiled_index 的本機索引

_Tile
已建構之 tiled_index 的並排索引

_Tile_origin
已建構之 tiled_index 的並排原點索引

_Barrier
已建構之 tiled_indextile_barrier 物件。

_Other
要複製到建構之 tiled_indextile_index 物件。

名稱描述
tiled_index(const index<rank>& _Global, const index<rank>& _Local, const index<rank>& _Tile, const index<rank>& _Tile_origin, const tile_barrier& _Barrier restrict(amp,cpu);藉由並排在全域座標的索引和並排在區域座標的相對位置初始化一個新的 tile_index 類別的執行個體。 _Global_Tile_origin 參數會經過計算。
tiled_index( const tiled_index& _Other) restrict(amp,cpu);透過複製指定的 tiled_index 物件來初始化一個新的 tile_index 類別的執行個體。

標頭:amp.h

命名空間:並行

tiled_index 類別

顯示: