SecureDataFormat<TData> 方法

SecureDataFormat<TData> 型別公開下列成員。

  名稱說明
公用方法 Equals (繼承自 Object。)
受保護的方法 Finalize (繼承自 Object。)
公用方法 GetHashCode (繼承自 Object。)
公用方法 GetType (繼承自 Object。)
受保護的方法 MemberwiseClone (繼承自 Object。)
公用方法 Protect
公用方法 ToString (繼承自 Object。)
公用方法 Unprotect
上層
顯示: