Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

TextWriter.Write Yöntemi (Int64)

 

8 bayt işaretli tamsayı metin temsilini metin dizesi veya akışa yazar.

Ad alanı:   System.IO
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

public virtual void Write(
	long value
)

Parametreler

value
Type: System.Int64

Yazmak için 8 bayt işaretli tamsayı.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Kapalı.

IOException

G/ç hatası oluşur.

Belirtilen değerinin metin gösterimini çağırarak üretilen Int64.ToString yöntemi. TextWriter.FormatProvider Özelliği, aksi durumda null, kültüre özgü biçimlendirme belirtir.

Ortak g/ç görevleri listesi için bkz: Ortak g-O görevler.

Nasıl yapılır: Bir Dosyaya Metin Yazma

Evrensel Windows Platformu
8 sonrasında kullanılabilir
.NET Framework
1.1 sonrasında kullanılabilir
Taşınabilir Sınıf Kitaplığı
Destekleyen: taşınabilir .NET platformları
Silverlight
2.0 sonrasında kullanılabilir
Windows Phone Silverlight
7.0 sonrasında kullanılabilir
Windows Phone
8.1 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: