Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce
Bu belge arşivlendi ve şu anda tutulmuyor.

Visual.VisualEdgeMode Özellik

Alır veya ayarlar kenar modunu Visual olarak bir EdgeMode değer.

Ad alanı:  System.Windows.Media
Derleme:  PresentationCore (PresentationCore.dll içinde)

protected internal EdgeMode VisualEdgeMode { get; protected set; }

Özellik Değeri

Tür: System.Windows.Media.EdgeMode
EdgeMode Değeri visual.

.NET Framework

Destekleyen: 4, 3.5, 3.0

.NET Framework İstemci Profili

Destekleyen: 4, 3.5 SP1

Windows 7, Windows Vista SP1 veya sonraki sürümü, Windows XP SP3, Windows Server 2008 (Sunucu Çekirdeği desteklenmez), Windows Server 2008 R2 (Sunucu Çekirdeği, SP1 veya sonraki sürümlerle desteklenir), Windows Server 2003 SP2

.NET Framework her platformun tüm sürümlerini desteklemez. Desteklenen sürümlerin listesi için bkz. .NET Framework System Requirements.
Show: