Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

Login.LoginError Olayı

 

Yayımlanan: Nisan 2016

Oturum açma hatası algıladığında gerçekleşir.

Ad alanı:   System.Web.UI.WebControls
Derleme:  System.Web (System.Web.dll içinde)

public event EventHandler LoginError

LoginError Olayı kullanıcı tarafından girilen kimlik bilgileri geçersiz olduğunda. Kullanabileceğiniz LoginError özel hata sayfası için Ek Yardım sunmanızı veya başarısız oturum açma girişimi günlüğe kaydetmek için kullanıcının yeniden yönlendirmek için olay.

Olayları işleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: NIB: Consuming Events.

Aşağıdaki kod örneğinde LoginError bir oturum açma girişimi başarısız olduğunda Yardım bağlantıları kullanıcıya görüntülenecek olay.

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
void OnLoginError(object sender, EventArgs e)
{
  Login1.HelpPageText = "Help with logging in...";
  Login1.CreateUserText = "Create a new user...";
  Login1.PasswordRecoveryText = "Forgot your password?";
}
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:Login id="Login1" runat="server" 
        CreateUserUrl="createUser.aspx" 
        HelpPageUrl="loginHelp.aspx" 
        PasswordRecoveryUrl="getPass.aspx" 
        OnLoginError="OnLoginError">
      </asp:Login>
    </form>
  </body>
</html>

.NET Framework
2.0 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: