Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

Style.Clone Yöntemi ()

 

Bu örneği bir kopyasını döndürür Style nesne. Bu API artık kullanılmıyor. ASP.NET mobil uygulamalar geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: www.asp.net/mobile Web sitesi.

Ad alanı:   System.Web.UI.MobileControls
Derleme:  System.Web.Mobile (System.Web.Mobile.dll içinde)

public object Clone()

Dönüş Değeri

Type: System.Object

Bu örneği bir kopyasını Style.

.NET Framework
1.1 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: