Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

TimeSpan Yapısı

 

Yayımlanan: Ağustos 2016

Bir zaman aralığını temsil eder.

Bu tür için .NET Framework kaynak koda göz atmak için bkz: Reference Source.

Ad alanı:   System
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

[SerializableAttribute]
[ComVisibleAttribute(true)]
public struct TimeSpan : IComparable, IComparable<TimeSpan>, 
	IEquatable<TimeSpan>, IFormattable

AdıAçıklama
System_CAPS_pubmethodTimeSpan(Int32, Int32, Int32)

Yeni bir örneğini başlatır TimeSpan saat, dakika ve saniyeleri belirtilen sayıda yapısı.

System_CAPS_pubmethodTimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32)

Yeni bir örneğini başlatır TimeSpan belirtilen sayıda gün, saat, dakika ve saniye yapısı.

System_CAPS_pubmethodTimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Yeni bir örneğini başlatır TimeSpan belirtilen sayıda gün, saat, dakika, saniye ve milisaniye yapısı.

System_CAPS_pubmethodTimeSpan(Int64)

Yeni bir örneğini başlatır TimeSpan yapısında belirtilen sayısı.

AdıAçıklama
System_CAPS_pubpropertyDays

Geçerli tarafından temsil edilen zaman aralığının gün bileşenini alır TimeSpan yapısı.

System_CAPS_pubpropertyHours

Geçerli tarafından temsil edilen zaman aralığını saat bileşeni alır TimeSpan yapısı.

System_CAPS_pubpropertyMilliseconds

Geçerli tarafından temsil edilen zaman aralığını milisaniye bileşeninin alır TimeSpan yapısı.

System_CAPS_pubpropertyMinutes

Geçerli tarafından temsil edilen zaman aralığının dakika bileşenini alır TimeSpan yapısı.

System_CAPS_pubpropertySeconds

Saniye bileşenini zaman aralığının geçerli tarafından temsil edilen alır TimeSpan yapısı.

System_CAPS_pubpropertyTicks

Geçerli bir değeri temsil ticks sayısını alır TimeSpan yapısı.

System_CAPS_pubpropertyTotalDays

Geçerli değerini alır TimeSpan tam ve kesirli gün olarak ifade yapısı.

System_CAPS_pubpropertyTotalHours

Geçerli değerini alır TimeSpan tam ve kesirli saat cinsinden ifade edilen yapısı.

System_CAPS_pubpropertyTotalMilliseconds

Geçerli değerini alır TimeSpan tam ve kesirli milisaniye cinsinden ifade edilen yapısı.

System_CAPS_pubpropertyTotalMinutes

Geçerli değerini alır TimeSpan tam ve kesirli dakika cinsinden ifade yapısı.

System_CAPS_pubpropertyTotalSeconds

Geçerli değerini alır TimeSpan tam ve Kesirli saniye cinsinden ifade edilen yapısı.

AdıAçıklama
System_CAPS_pubmethodAdd(TimeSpan)

Yeni bir döndürür TimeSpan değeri belirtilen toplamı olan nesne TimeSpan nesne ve bu örneği.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCompare(TimeSpan, TimeSpan)

İki karşılaştırır TimeSpan değerleri ve ilk değer daha kısa, eşit veya daha uzun bir ikinci olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür.

System_CAPS_pubmethodCompareTo(Object)

Belirtilen nesne bu örneğe karşılaştırır ve bu örnek daha kısa, eşit veya belirtilen nesnenin daha uzun olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür.

System_CAPS_pubmethodCompareTo(TimeSpan)

Bu örnek belirtilen karşılaştırır TimeSpan nesne ve bu örnek daha kısa, eşit veya daha uzun olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür TimeSpan nesne.

System_CAPS_pubmethodDuration()

Yeni bir döndürür TimeSpan Nesne değeri mutlak değeri geçerli olan TimeSpan nesne.

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Bu örnek belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını belirten bir değer döndürür.(ValueType.Equals(Object) geçersiz kılar.)

System_CAPS_pubmethodEquals(TimeSpan)

Bu örnek belirtilen bir eşit olup olmadığını belirten bir değer döndürür TimeSpan nesnesi.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticEquals(TimeSpan, TimeSpan)

Örneğini belirtilen iki olup olmadığını belirten bir değer döndürür TimeSpan eşit.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromDays(Double)

Döndürür bir TimeSpan belirtimi olduğu yakın saniye için doğru gün, belirtilen sayıda temsil eder.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromHours(Double)

Döndürür bir TimeSpan belirtimi olduğu yakın saniye için doğru saat, belirli sayıda temsil eder.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromMilliseconds(Double)

Döndürür bir TimeSpan temsil eden bir belirtilen milisaniye sayısı.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromMinutes(Double)

Döndürür bir TimeSpan belirtilen bir belirtimi olduğu yakın saniye için doğru dakika sayısını temsil eder.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromSeconds(Double)

Döndürür bir TimeSpan belirtilen sayıda saniyenin, belirtimi olduğu yakın saniye için doğru temsil eder.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromTicks(Int64)

Döndürür bir TimeSpan belirtimi ticks birimlerinde olduğu belirli bir süre temsil eder.

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Bu örneğin karma kodu döndürür.(ValueType.GetHashCode() geçersiz kılar.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

Alır Type geçerli örneği.(Object kaynağından devralındı.)

System_CAPS_pubmethodNegate()

Yeni bir döndürür TimeSpan değeri bu örneğin çevrilerek değeri olan nesne.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParse(String)

Bir zaman aralığı dize gösterimini dönüştürür kendi TimeSpan eşdeğer.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParse(String, IFormatProvider)

Bir zaman aralığı dize gösterimini dönüştürür kendi TimeSpan belirtilen kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParseExact(String, String, IFormatProvider)

Bir zaman aralığı dize gösterimini dönüştürür kendi TimeSpan Belirtilen biçim ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçim tam olarak eşleşmelidir.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles)

Bir zaman aralığı dize gösterimini dönüştürür kendi TimeSpan eşdeğer belirtilen biçim, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stilleri kullanarak. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçim tam olarak eşleşmelidir.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParseExact(String, String[], IFormatProvider)

Bir zaman aralığı dize gösterimini dönüştürür kendi TimeSpan Belirtilen dizi biçim dizeleri ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden birini tam olarak eşleşmelidir.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles)

Bir zaman aralığı dize gösterimini dönüştürür kendi TimeSpan eşdeğer belirtilen biçimleri, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stilleri kullanarak. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden birini tam olarak eşleşmelidir.

System_CAPS_pubmethodSubtract(TimeSpan)

Yeni bir döndürür TimeSpan değeri belirtilen arasındaki farkı olan nesne TimeSpan nesne ve bu örneği.

System_CAPS_pubmethodToString()

Geçerli değerini dönüştürür TimeSpan eşdeğer dize gösterimine nesnesine.(ValueType.ToString() geçersiz kılar.)

System_CAPS_pubmethodToString(String)

Geçerli değerini dönüştürür TimeSpan belirtilen biçimi kullanarak eşdeğer dize gösterimine nesnesine.

System_CAPS_pubmethodToString(String, IFormatProvider)

Geçerli değerini dönüştürür TimeSpan için belirtilen biçim ve kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer dize gösterimine nesne.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParse(String, IFormatProvider, TimeSpan)

Bir zaman aralığı dize gösterimini dönüştürür kendi TimeSpan belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını belirten bir değer döndürür.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParse(String, TimeSpan)

Bir zaman aralığı dize gösterimini dönüştürür kendi TimeSpan eşdeğer ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını belirten bir değer döndürür.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpan)

Bir zaman aralığı dize gösterimini dönüştürür kendi TimeSpan Belirtilen biçim ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını belirten bir değer döndürür. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçim tam olarak eşleşmelidir.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)

Bir zaman aralığı dize gösterimini dönüştürür kendi TimeSpan Belirtilen biçim, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stilleri kullanarak eşdeğer ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını belirten bir değer döndürür. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçim tam olarak eşleşmelidir.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpan)

Bir zaman aralığı için belirtilen dize gösterimini dönüştürür kendi TimeSpan belirtilen biçimleri ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını belirten bir değer döndürür. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden birini tam olarak eşleşmelidir.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)

Bir zaman aralığı için belirtilen dize gösterimini dönüştürür kendi TimeSpan belirtilen biçimleri, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stilleri kullanarak eşdeğer ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını belirten bir değer döndürür. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden birini tam olarak eşleşmelidir.

AdıAçıklama
System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticMaxValue

En fazla temsil eden TimeSpan değeri. Bu alan salt okunurdur.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticMinValue

En düşük temsil eden TimeSpan değeri. Bu alan salt okunurdur.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTicksPerDay

Sayısı 1 gün içinde temsil eder. Bu alan sabittir.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTicksPerHour

Sayısı 1 saat içinde temsil eder. Bu alan sabittir.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTicksPerMillisecond

1 milisaniye içinde ticks sayısını temsil eder. Bu alan sabittir.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTicksPerMinute

Sayısı 1 dakika içinde temsil eder. Bu alan sabittir.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTicksPerSecond

Sayısı 1 saniye içinde temsil eder.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticZero

Sıfır temsil eden TimeSpan değeri. Bu alan salt okunurdur.

AdıAçıklama
System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticAddition(TimeSpan, TimeSpan)

Belirtilen iki ekler TimeSpan örnekleri.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticEquality(TimeSpan, TimeSpan)

Gösteren iki olup olmadığını TimeSpan örnekleri eşit.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticGreaterThan(TimeSpan, TimeSpan)

Belirtir olup belirtilen bir TimeSpan belirtilen diğerinden daha büyük TimeSpan.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticGreaterThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan)

Belirtir olup belirtilen bir TimeSpan büyük veya eşit başka bir belirtilen TimeSpan.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticInequality(TimeSpan, TimeSpan)

Gösteren iki olup olmadığını TimeSpan örnekleri eşit değildir.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticLessThan(TimeSpan, TimeSpan)

Belirtir olup belirtilen bir TimeSpan başka bir belirtilen küçük TimeSpan.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticLessThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan)

Belirtir olup belirtilen bir TimeSpan sayısından küçük veya eşit başka bir belirtilen TimeSpan.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticSubtraction(TimeSpan, TimeSpan)

Belirtilen bir çıkarır TimeSpan başka bir belirtilen TimeSpan.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticUnaryNegation(TimeSpan)

Döndürür bir TimeSpan değeri belirtilen örnek çevrilerek değeridir.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticUnaryPlus(TimeSpan)

Belirtilen örneğini döndüren TimeSpan.

System_CAPS_noteNot

Bu tür için .NET Framework kaynak kodunu görüntülemek için bkz: Reference Source. Kaynak kodda Çevrimiçi Gözat, çevrimdışı izleme için başvuru indirmek ve hata ayıklama sırasında (düzeltme eklerinin ve güncelleştirmeleri dahil) kaynakları aracılığıyla adım; see instructions.

Bir TimeSpan nesnesi artı veya eksi birkaç gün, saat, dakika, saniye ve ikinci bir kesirlerini ölçülür bir zaman aralığı (saat veya geçen süre süresi) temsil eder. TimeSpan Yapısı da zaman belirli bir tarih ilgisiz varsa, ancak yalnızca günün saatini temsil eden için kullanılabilir. Aksi takdirde DateTime veya DateTimeOffset yapısı yerine kullanılmalıdır. (Kullanma hakkında daha fazla bilgi için TimeSpan günün saatini yansıtmak için bkz: yapısı DateTime, DateTimeOffset, TimeSpan ve TimeZoneInfo Arasında Seçim Yapma .)

System_CAPS_noteNot

Bir TimeSpan değeri belirli sayıda gün, saat, dakika, saniye ve milisaniye ifade edilebilir ve bir zaman aralığını temsil eder. Genel bir aralığı belirli başlangıç veya bitiş noktası başvuru olmadan temsil ettiğinden, yıl ve ay, her ikisi de sahip bir değişken gün sayısı cinsinden ifade. Bu farklı bir DateTime bir tarih ve saat belirli bir saat dilimi başvuru olmadan temsil eden bir değer veya bir DateTimeOffset zaman belirli bir süre temsil eden bir değer.

En büyük birimi zaman TimeSpan süre ölçmek için yapısı kullanımdır bir gün. Gün, ay ve yıl, gibi süreyi büyük birimlerindeki sayısını değiştiğinden zaman aralıkları için tutarlılık, gün olarak ölçülür.

Değeri bir TimeSpan Nesne gösterilen zaman aralığını eşit ticks sayısıdır. Bir değer 100 nanosaniye veya saniyede bir on millionth eşittir. Değeri bir TimeSpan Nesne öğesinden aralığında TimeSpan.MinValue için TimeSpan.MaxValue.

Oluşturabileceğiniz bir TimeSpan değer vardır:

 • Onun örtülü varsayılan oluşturucusunu çağırarak. Bu değeri olan bir nesne oluşturur TimeSpan.Zero, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi.

  TimeSpan interval = new TimeSpan();
  Console.WriteLine(interval.Equals(TimeSpan.Zero));  // Displays "True".
  
 • Kendi açık oluşturucuları birini çağırarak. Aşağıdaki örnek başlatır bir TimeSpan belirtilen sayıda saat, dakika ve saniye cinsinden değeri.

  TimeSpan interval = new TimeSpan(2, 14, 18);
  Console.WriteLine(interval.ToString());       // Displays "02:14:18".
  
 • Bir yöntemi çağırmak veya döndüren bir işlemi gerçekleştirilirken bir TimeSpan değeri. Örneğin, oluşturabileceğiniz bir TimeSpan Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi iki tarih ve saat değerleri aralığı gösteren bir değer.

  DateTime departure = new DateTime(2010, 6, 12, 18, 32, 0);
  DateTime arrival = new DateTime(2010, 6, 13, 22, 47, 0);
  TimeSpan travelTime = arrival - departure; 
  Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", arrival, departure, travelTime);   
  // The example displays the following output:
  //    6/13/2010 10:47:00 PM - 6/12/2010 6:32:00 PM = 1.04:15:00
  

  Ayrıca başlatma bir TimeSpan nesne bu şekilde, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir sıfır saat değeri.

  using System;
  
  public class Example
  {
    static Random rnd = new Random();
  
    public static void Main()
    {
     TimeSpan timeSpent = TimeSpan.Zero;
  
     timeSpent += GetTimeBeforeLunch();
     timeSpent += GetTimeAfterLunch();
  
     Console.WriteLine("Total time: {0}", timeSpent);
    }
  
    private static TimeSpan GetTimeBeforeLunch()
    {
     return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
    }
  
    private static TimeSpan GetTimeAfterLunch()
    {
     return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
    }
  }
  // The example displays output like the following:
  //    Total time: 08:00:00
  

  TimeSpan değerleri aritmetik işleçler ve yöntemleri tarafından döndürülen DateTime, DateTimeOffset, ve TimeSpan yapıları.

 • Dize gösterimini ayrıştırma tarafından bir TimeSpan değeri. Kullanabileceğiniz Parse ve TryParse zaman aralıkları içeren dizeleri dönüştürme yöntemleri TimeSpan değerleri. Aşağıdaki örnek, kullanır Parse yöntemi için bir dize dizisi dönüştürmek için TimeSpan değerleri.

  string[] values = { "12", "31.", "5.8:32:16", "12:12:15.95", ".12"};
  foreach (string value in values)
  {
    try {
     TimeSpan ts = TimeSpan.Parse(value);
     Console.WriteLine("'{0}' --> {1}", value, ts);
    }
    catch (FormatException) {
     Console.WriteLine("Unable to parse '{0}'", value);
    }
    catch (OverflowException) {
     Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of a TimeSpan.", value);
    }  
  }
  // The example displays the following output:
  //    '12' --> 12.00:00:00
  //    Unable to parse '31.'
  //    '5.8:32:16' --> 5.08:32:16
  //    '12:12:15.95' --> 12:12:15.9500000
  //    Unable to parse '.12' 
  

  Ayrıca, Ayrıştırılan ve dönüştürülen Giriş dizesinin kesin biçimini tanımlayabilirsiniz bir TimeSpan çağırarak değeri ParseExact veya TryParseExact yöntemi.

Ekleyebilir ve sürelerdeki kullanarak ya da çıkarma Addition ve Subtraction işleçleri, çağırarak Add ve Subtract yöntemleri. Çağırarak iki süreler karşılaştırabilirsiniz Compare, CompareTo, ve Equals yöntemleri. TimeSpan Yapısı da içerdiği Duration ve Negate zaman aralıkları pozitif ve negatif değerlere dönüştürme, yöntemleri

Aralığını TimeSpan değerleri MinValue için MaxValue.

Bir TimeSpan değeri temsil olarak [-]d.hh:mm:ss.FF, negatif bir zaman aralığı, isteğe bağlı eksi işareti gösteren yer d bileşenidir gün, hh bir 24 saatlik zaman biçimi ölçülen saat olan mm dakikadır, ss saniyedir ve ff saniye bölümleri olan. Diğer bir deyişle, bir zaman aralığı olmadan günün saati gün pozitif veya negatif bir sayı veya birkaç gün saat veya gün yalnızca bir kez oluşur.

İle başlayarak .NET Framework 4, TimeSpan yapısı destekleyen aşırı yüklemeleri ile kültüre duyarlı biçimlendirme kendi ToString dönüştüren yöntemi bir TimeSpan dize gösterimine değeri. Varsayılan TimeSpan.ToString() yöntemi bir zaman aralığı olan dönüş değeri .NET Framework'ün önceki sürümlerinde aynı sabit bir biçim kullanarak döndürür. TimeSpan.ToString(String) Aşırı zaman aralığı dize gösterimini tanımlayan bir biçim dizesi belirtmenize olanak sağlar. TimeSpan.ToString(String, IFormatProvider) Aşırı bir biçim dizesi ve biçimlendirme kuralları zaman aralığı dize gösterimini oluşturmak için kullanılan kültürü belirtmenize olanak sağlar. TimeSpan iki standart ve özel biçim dizeleri destekler. (Daha fazla bilgi için bkz: Standart TimeSpan Biçim Dizeleri ve Özel TimeSpan Biçim Dizeleri.) Ancak, standart biçim dizeleri kültüre duyarlı değildir.

Bazı durumlarda, kod bu başarıyla biçimleri TimeSpan değerler .NET Framework 3.5 ve önceki sürümlerinde başarısız içinde .NET Framework 4. Bu çağıran kod içinde en yaygın bir < TimeSpan_LegacyFormatMode > öğesi yöntemi biçimlendirmek için bir TimeSpan değeri ile bir biçim dizesi. Aşağıdaki örnek, başarılı bir şekilde biçimlendirir bir TimeSpan değeri .NET Framework 3.5 ve önceki sürümlerinde, ancak bir özel durum oluşturur .NET Framework 4 ve sonraki sürümler. Biçimlendirilecek çalışır Not bir TimeSpan göz ardı edilir bir desteklenmeyen biçim belirticisi kullanılarak değeri .NET Framework 3.5 ve önceki sürümleri.

TimeSpan interval = new TimeSpan(12, 30, 45);
string output;
try {
  output = String.Format("{0:r}", interval);
}
catch (FormatException) {
  output = "Invalid Format";
}
Console.WriteLine(output);
// Output from .NET Framework 3.5 and earlier versions:
//    12:30:45
// Output from .NET Framework 4:
//    Invalid Format

Kod değiştiremezsiniz, eski biçimlendirmesini geri TimeSpan aşağıdaki yollardan biriyle değerler:

 • İçeren bir yapılandırma dosyası oluşturma tarafından < TimeSpan_LegacyFormatMode > öğesi. Bu öğenin ayarı enabled özniteliğini true eski yükler TimeSpan uygulama başına temelinde biçimlendirme.

 • Bir uygulama etki alanını oluşturduğunuzda "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" uyumluluk ayarlayarak geçin. Bu eski sağlar TimeSpan uygulama-etki alanı başına temelinde biçimlendirme. Aşağıdaki örnek kullanan bir uygulama etki alanı eski oluşturur TimeSpan biçimlendirme.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     AppDomainSetup appSetup = new AppDomainSetup();
     appSetup.SetCompatibilitySwitches( new string[] { "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" } );
     AppDomain legacyDomain = AppDomain.CreateDomain("legacyDomain", 
                             null, appSetup);
     legacyDomain.ExecuteAssembly("ShowTimeSpan.exe");
    }
  }
  

  Aşağıdaki kod yeni bir uygulama etki alanında yürütüldüğünde, eski için döner TimeSpan davranışı biçimlendirme.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     TimeSpan interval = DateTime.Now - DateTime.Now.Date;
     string msg = String.Format("Elapsed Time Today: {0:d} hours.",
                   interval);
     Console.WriteLine(msg);
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //    Elapsed Time Today: 01:40:52.2524662 hours.
  

Aşağıdaki örnek bir TimeSpan iki tarih arasındaki farkı temsil eden nesne. Ardından görüntüler TimeSpan nesnesinin özellikleri.

// Define two dates.
DateTime date1 = new DateTime(2010, 1, 1, 8, 0, 15);
DateTime date2 = new DateTime(2010, 8, 18, 13, 30, 30);
// Calculate the interval between the two dates.
TimeSpan interval = date2 - date1;
Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", date2, date1, interval.ToString());
// Display individual properties of the resulting TimeSpan object.
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Days Component:", interval.Days);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Days:", interval.TotalDays);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Hours Component:", interval.Hours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Hours:", interval.TotalHours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Minutes Component:", interval.Minutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Minutes:", interval.TotalMinutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Seconds Component:", interval.Seconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Seconds:", interval.TotalSeconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Milliseconds Component:", interval.Milliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Milliseconds:", interval.TotalMilliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Ticks:", interval.Ticks);
// the example displays the following output:
//    8/18/2010 1:30:30 PM - 1/1/2010 8:00:15 AM = 229.05:30:15
//     Value of Days Component:               229
//     Total Number of Days:          229.229340277778
//     Value of Hours Component:               5
//     Total Number of Hours:         5501.50416666667
//     Value of Minutes Component:              30
//     Total Number of Minutes:            330090.25
//     Value of Seconds Component:              15
//     Total Number of Seconds:           19,805,415
//     Value of Milliseconds Component:            0
//     Total Number of Milliseconds:       19,805,415,000
//     Ticks:                198,054,150,000,000

Evrensel Windows Platformu
8 sonrasında kullanılabilir
.NET Framework
1.1 sonrasında kullanılabilir
Taşınabilir Sınıf Kitaplığı
Destekleyen: taşınabilir .NET platformları
Silverlight
2.0 sonrasında kullanılabilir
Windows Phone Silverlight
7.0 sonrasında kullanılabilir
Windows Phone
8.1 sonrasında kullanılabilir

Bu türdeki herhangi bir public static (Visual Basic’te Paylaşılan Visual Basic'te), bu tür üyeler iş parçacığı güvenliklidir. Hiçbir örnek üyesinin, iş parçacığı güvenli olduğu garanti edilmez.

Başa dön
Show: