Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

TransactionFlowOption Listelemesi

 

Yayımlanan: Ağustos 2016

İle birlikte kullanılan bir numaralandırma TransactionFlowAttribute bir hizmet işlemi için işlem akışı ilkesi belirtmek için.

Ad alanı:   System.ServiceModel
Derleme:  System.ServiceModel (System.ServiceModel.dll içinde)

public enum TransactionFlowOption

Üye adıAçıklama
Allowed

İşlem akışı yapılan işlem.

Mandatory

İşlem akışı yapılan işlem gerekir.

NotAllowed

Bir işlem akışını değil. Varsayılan değer budur.

Bu numaralandırma bir örneği için kullanılan TransactionFlowAttribute kendi işlem akış ilkesi belirtmek için bir hizmet sözleşmesi yöntemi işaretlemek için kullanılan sınıfı.

Aşağıdaki kod örneği ile birlikte bu numaralandırma kullanımını gösterir TransactionFlowOption işlem düzeyinde sınıfı.

using System;
using System.ServiceModel;
using System.Transactions;

namespace Microsoft.WCF.Documentation
{
 [ServiceContract(
  Namespace="http://microsoft.wcf.documentation", 
  SessionMode=SessionMode.Required
 )]
 public interface IBehaviorService
 {
  [OperationContract]
  string TxWork(string message);
 }

 // Note: To use the TransactionIsolationLevel property, you 
 // must add a reference to the System.Transactions.dll assembly.
 /* The following service implementation:
  *  -- Processes messages on one thread at a time
  *  -- Creates one service object per session
  *  -- Releases the service object when the transaction commits
  */
 [ServiceBehavior(
  ConcurrencyMode=ConcurrencyMode.Single,
  InstanceContextMode=InstanceContextMode.PerSession,
  ReleaseServiceInstanceOnTransactionComplete=true
 )]
 public class BehaviorService : IBehaviorService, IDisposable
 {
  Guid myID;

  public BehaviorService()
  {
   myID = Guid.NewGuid();
   Console.WriteLine(
    "Object "
    + myID.ToString()
    + " created.");
  }

  /*
   * The following operation-level behaviors are specified:
   *  -- The executing transaction is committed when
   *    the operation completes without an 
   *    unhandled exception
   *  -- Always executes under a flowed transaction.
   */
  [OperationBehavior(
   TransactionAutoComplete = true,
   TransactionScopeRequired = true
  )]
  [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Mandatory)]
  public string TxWork(string message)
  {
   // Do some transactable work.
   Console.WriteLine("TxWork called with: " + message);
   // Display transaction information.

   TransactionInformation info = Transaction.Current.TransactionInformation;
   Console.WriteLine("The distributed tx ID: {0}.", info.DistributedIdentifier);
   Console.WriteLine("The tx status: {0}.", info.Status);
   return String.Format("Hello. This was object {0}.",myID.ToString()) ;
  }

  public void Dispose()
  {
   Console.WriteLine(
    "Service "
    + myID.ToString()
    + " is being recycled."
   );
  }
 }
}

.NET Framework
3.0 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: