Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

MsmqIntegrationBindingElement Oluşturucusu ()

 

Yeni bir örneğini başlatır MsmqIntegrationBindingElement sınıfı.

Ad alanı:   System.ServiceModel.MsmqIntegration
Derleme:  System.ServiceModel (System.ServiceModel.dll içinde)

public MsmqIntegrationBindingElement()

MsmqIntegrationBindingElement msmqBindingElement = new MsmqIntegrationBindingElement();

.NET Framework
3.0 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: