Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

Binding.ShouldSerializeNamespace Yöntemi ()

 

Ad alanı bağlamanın serileştirilmiş olup olmadığını döndürür.

Ad alanı:   System.ServiceModel.Channels
Derleme:  System.ServiceModel (System.ServiceModel.dll içinde)

public bool ShouldSerializeNamespace()

Dönüş Değeri

Type: System.Boolean

true bağlama ad alanı seri hale Aksi takdirde false.

.NET Framework
4.0 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: