Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

Binding.ReceiveTimeout Özellik

 

Alır veya bağlantı kesilmeden önce hiçbir uygulama mesajların, alındığı sırasında devre dışı kalabileceği zaman aralığını ayarlar.

Ad Alanı:   System.ServiceModel.Channels
Derleme:  System.ServiceModel (System.ServiceModel.dll içinde)

public TimeSpan ReceiveTimeout { get; set; }

Özellik Değeri

Type: System.TimeSpan

T:System.Timespan Uygulama ne kadar zaman aşımına uğramadan önce bir ileti alıyorsunuz gerektiğini belirtir.Varsayılan değer 10 dakikadır.

Exception Condition
ArgumentOutOfRangeException

Değer sıfırdan küçük veya çok büyük olur.

Güvenilir bir oturum kullanırken, bağlantı Canlı tutmak için yerine getirilmesi gereken iki farklı etkinlik dışı kalma süreölçer vardır.Sonra bu etkinlik dışı kalma süreölçer birini devre dışı kalırsa, bağlantı kesildi.

  • İlk Edilgenlik Süreölçeri güvenilir oturum ve denir InactivityTimeout.İleti yok, uygulama veya altyapı, zaman aşımı süresi içinde alınmış olmaları durumunda bu Edilgenlik Süreölçeri tetikler.Kanal yığınında bir canlı tutma gibi protokollerden birini veya bir bildirim yerine uygulama verileri içeren oluşturulan bir iletiyi bir altyapı iletisidir.

  • İkinci Edilgenlik Süreölçeri hizmette olan ve kullanır ReceiveTimeout bağlantısını ayarlama.Zaman aşımı süresi içinde hiçbir uygulama iletisi aldıysanız bu Edilgenlik Süreölçeri tetikler.Bu, örneğin, bir istemci sunucu bir oturum tarafından kullanılan kanal kapanır önce en az bir sunucuya göndermeye alabilir en uzun süreyi belirtir.Bu davranış, istemcilerin sunucu kaynaklarını rasgele uzun dönemler için tutamıyor olmasını sağlar.

Ya da Edilgenlik Süreölçeri harekete, bağlantı kesildiğinde bu yana artan InactivityTimeout büyük olduğunda ReceiveTimeout etkisi yoktur.Hem de bu zaman aşımı için varsayılan değer 10 dakika olduğundan, her zaman her ikisi güvenilir bir oturum kullanırken bir fark yaratmak artırmanız gerekir.

İşlem akışı bağlama veya kanal üzerinde etkinleştirilmişse, işlem belirtilen zaman aşımı yürütmek için daha uzun sürebilir.Süresi dolan zaman aşımı ve hareket işlem başarısız bu durumlarda uygun şekilde iptal eder.

Güvenlik oturumları ile kullanıldığında, ReceiveTimeout binding üstündeki değeri oturum zaman aşımı da kullanılır.

Universal Windows Platform
Þu saatten beri kullanýlabilir: 4.5
.NET Framework
Þu saatten beri kullanýlabilir: 3.0
Portable Class Library
Destekleyen: portable .NET platforms
Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 2.0
Windows Phone Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 7.0
Başa dön
Show: