Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

IpcChannel.IsSecured Özelliği

 

Alır veya ayarlar geçerli kanal güvenli olup olmadığını gösteren bir Boole değeri.

Ad alanı:   System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc
Derleme:  System.Runtime.Remoting (System.Runtime.Remoting.dll içinde)

public bool IsSecured {
	[SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, Flags = SecurityPermissionFlag.Infrastructure, 
		Infrastructure = true)]
	get;
	[SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, Flags = SecurityPermissionFlag.Infrastructure, 
		Infrastructure = true)]
	set;
}

Özellik Değeri

Type: System.Boolean

Geçerli örneğin güvenli olup olmadığını belirten bir Boolean değeri.

EnsureSecurity parametresini ayarlamak yeterli olduğundan bu özelliğin açıkça ayarlanması değil Configure(String, Boolean).

.NET Framework
2.0 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: