Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

MarshalByRefObject.CreateObjRef Yöntemi (Type)

 

Uzak bir nesne ile iletişim kurmak için kullanılan bir proxy oluşturmak için gereken tüm bilgileri içeren bir nesne oluşturur.

Ad alanı:   System
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

[SecurityCriticalAttribute]
public virtual ObjRef CreateObjRef(
	Type requestedType
)

Parametreler

requestedType
Type: System.Type

Type Nesnesinin, yeni ObjRef başvurur.

Dönüş Değeri

Type: System.Runtime.Remoting.ObjRef

Bir proxy oluşturmak için gereken bilgileri.

Exception Condition
RemotingException

Bu örnek, geçerli remoting nesnesi değil.

SecurityException

Şu anki çağırıcı altyapı izni yok.

CreateObjRef Yöntemi çağrıldığında tarafından uzak nesne oluşturma yöntemleri gibi AppDomain.CreateInstance ve AppDomain.CreateInstanceAndUnwrap. Çoğu durumda, bu yöntemi geçersiz kılmak için gerek yoktur.

SecurityCriticalAttribute

requires full trust for the immediate caller. This member cannot be used by partially trusted or transparent code.

.NET Framework
1.1 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: