Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

TraceLevel Sabit Listesi

 

Çıktı için iletileri belirtir Debug, Trace ve TraceSwitch sınıfları.

Ad Alanı:   System.Diagnostics
Derleme:  System (System.dll içinde)

public enum TraceLevel

Üye adıAçıklama
Error

Hata işleme ileti çıkışı.

Info

Bilgilendirme iletileri, uyarılar ve hata işleme iletileri çıktı.

Off

Hiçbir izleme ve iletileri hata ayıklama çıktı.

Verbose

Tüm hata ayıklama ve izleme iletilerini çıktı.

Warning

Çıkış uyarı ve hata işleme iletileri.

Bu numaralandırma tarafından kullanılan TraceSwitch sınıfı.

İzleme veya bir anahtar kullanmak için hata ayıklamayı etkinleştirmeniz gerekir. Derleyici belirli sözdizimidir. C# veya Visual Basic dışındaki derleyiciler kullanıyorsanız, derleyicinizin belgelerine bakın.

 • C# içinde hata ayıklamayı etkinleştirmek için eklemek /d:DEBUG kodunuzu derlemek veya ekleyebileceğiniz derleyici komut satırı bayrak #define DEBUG dosyanızın dön. Visual Basic'te eklemek /d:DEBUG=True derleyici komut satırı bayrak.

 • C# izlemeyi etkinleştirmek için ekleme /d:TRACE kodunuzu derlemek veya eklediğinizde, derleyici komut satırı bayrak #define TRACE dosyanızın dön. Visual Basic'te eklemek /d:TRACE=True derleyici komut satırı bayrak.

Uygulamanızı düzenleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: Debug ve Trace.

System_CAPS_noteNot

.NET Framework sürüm 2. 0'da, bir anahtar değeri belirtmek için metin kullanabilirsiniz. Örneğin, true için bir BooleanSwitch veya gibi bir numaralandırma değeri temsil eden metin Error için bir TraceSwitch. Satır <add name="mySwitch" value="Error" /> eşdeğerdir <add name="mySwitch" value="1" />.

.NET Framework sürüm 1.0 ve 1.1, yapılandırma dosyalarındaki izleme düzeyleri numaralandırma üyesi yerine numaralandırma üyesine karşılık gelen tamsayı değer kullanılarak ayarlanan kendisi, aşağıdaki örnek gösterir.

<configuration>
  <system.diagnostics>
    <switches>
     <add name="mySwitch" value="4" />
    </switches>
  </system.diagnostics>
</configuration>

Sabit tamsayı değerini kullanarak izleme düzeyleri ayarlamaya ek olarak, .NET Framework sürüm 2.0 izleme düzeyleri numaralandırma değeri metin gösterimi kullanılarak ayarlanabilir. Örneğin, Verbose için bir TraceSwitch. Satır <add name="mySwitch" value="Verbose" /> eşdeğerdir <add name="mySwitch" value="4" />.

Aşağıdaki tablo arasındaki ilişkiyi gösterir TraceLevel Dosya girişleri numaralandırma üyeleri ve bunların karşılık gelen yapılandırma.

İzleme düzeyi

Yapılandırma dosyası değeri

Kapalı

0

Hata

1

Uyarı

2

Bilgileri

3

Ayrıntılı

4

.NET Framework
Þu saatten beri kullanýlabilir: 1.1
Başa dön
Show: