Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
Bu makale makine tarafından çevrilmiştir. Orijinal metni görmek için imlecinizi makaledeki cümlelerin üzerine getirin. Daha Fazla Bilgi.
Çeviri
Original

AttributeUsageAttribute Sınıf

Başka bir öznitelik sınıfı kullanımını belirtir. Bu sınıf devralınamaz.

System.Object
  System.Attribute
    System.AttributeUsageAttribute

Ad alanı:  System
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

[SerializableAttribute]
[ComVisibleAttribute(true)]
[AttributeUsageAttribute(AttributeTargets.Class, Inherited = true)]
public sealed class AttributeUsageAttribute : Attribute

AttributeUsageAttribute türü aşağıdaki üyeleri ortaya koyar.

  AdAçıklama
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETAttributeUsageAttributeYeni bir örneğini başlatır AttributeUsageAttribute listesinde belirtilen sınıfla AttributeTargets, AllowMultiple değeri ve Inherited değeri.
Üst

  AdAçıklama
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETAllowMultipleAlır veya belirtilen öznitelik birden fazla örneği tek program öğesi için belirtilen olup olmadığını gösteren bir Boolean değeri ayarlar.
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETInheritedAlır veya belirtilen öznitelik türetilmiş sınıfları ve geçersiz kılma üyeleri tarafından devralınabilir olup olmadığını gösteren bir Boolean değeri ayarlar.
Genel özellikTypeIdTüretilmiş bir sınıf içerisinde uygulandığında, bu iş için benzersiz bir tanımlayıcı alır Attribute. (Attribute kaynağından devralındı.)
Genel özellikXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETValidOnBelirtilen öznitelik uygulanabilir hangi program öğeleri tanımlayan değerler kümesi dizisi alır.
Üst

  AdAçıklama
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETEqualsAltyapı. Bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür. (Attribute kaynağından devralındı.)
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETGetHashCodeBu örneğin karma kodunu döndürür. (Attribute kaynağından devralındı.)
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETGetTypeMevcut örnek için Type alır. (Object kaynağından devralındı.)
Genel yöntemIsDefaultAttributeTüretilmiş bir sınıfta geçersiz olduğunda, bu örnek değeri türetilmiş bir sınıf için varsayılan değer olup olmadığını gösterir. (Attribute kaynağından devralındı.)
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirMatchTüretilmiş bir sınıfta geçersiz kılınmış, bu örnek belirtilen nesne eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür. (Attribute kaynağından devralındı.)
Genel yöntemXNA Framework tarafından desteklenirTaşınabilir Sınıf Kitaplığı tarafından desteklenirDestekleyen: Windows Mağazası uygulamaları için .NETToStringGeçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür. (Object kaynağından devralındı.)
Üst

  AdAçıklama
Açık arabirim uygulamasıÖzel yöntem_Attribute.GetIDsOfNamesBir ad kümesini karşılık gelen bir dağıtma tanımlayıcısı kümesine eşler. (Attribute kaynağından devralındı.)
Açık arabirim uygulamasıÖzel yöntem_Attribute.GetTypeInfoBir arabirim türü bilgilerini almak için kullanılan bir nesne türü bilgilerini alır. (Attribute kaynağından devralındı.)
Açık arabirim uygulamasıÖzel yöntem_Attribute.GetTypeInfoCountBir nesnenin sağladığı tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alır (0 ya da 1). (Attribute kaynağından devralındı.)
Açık arabirim uygulamasıÖzel yöntem_Attribute.InvokeBir nesne tarafından sunulan özelliklere ve yöntemlere erişim sağlar. (Attribute kaynağından devralındı.)
Üst

Kendi öznitelik sınıfı tanımlarken, onu kullanılan yerleştirerek bir şekilde kontrol edebilirsiniz bir AttributeUsageAttribute , öznitelik sınıfı. Belirtilen öznitelik sınıfı türetilmesi gerekir Attribute, doğrudan veya dolaylı olarak.

Öznitelik sınıflarını Konumsal ve adlandırılmış parametreleri vardır. Her öznitelik sınıfı için ortak Oluşturucusu Konumsal Parametreler o sınıf için geçerli bir sırasını tanımlar. Adlandırılmış parametreleri, statik olmayan, ortak ve okuma-yazma alanlar ve Özellikler öznitelik sınıfı tarafından tanımlanır.

Üç özelliklerini AttributeUsageAttribute aşağıdaki parametreleri tanımlayarak ayarlayın:

Bu Konumsal parametre üzerinde belirtilen öznitelik yerleştirilen program öğelerini belirtir. Bir öznitelik yerleştirebileceğiniz tüm olası öğeler kümesi listede AttributeTargets numaralandırma. Birkaç birleştirebilirsiniz AttributeTargets Bitsel or işlemi geçerli program öğeleri birleşimini kullanarak değerleri.

Bu adlandırılmış parametre belirtilen özniteliği birden fazla kez verilen program öğesi için belirtilebilir olup olmadığını belirtir.

Bu adlandırılmış parametre belirtilen öznitelik türetilmiş sınıfları ve geçersiz kılma üyeleri tarafından devralınabilir olup olmadığını belirtir.

Öznitelikleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Attribute ve Öznitelikleri Kullanarak Meta Verileri Genişletme.

.NET Framework

Destekleyen: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework İstemci Profili

Destekleyen: 4, 3.5 SP1

Taşınabilir Sınıf Kitaplığı

Destekleyen: Taşınabilir Sınıf Kitaplığı

Windows Mağazası uygulamaları için .NET

Destekleyen: Windows 8

Windows Phone uygulamaları için .NET

Destekleyen: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (Sunucu Çekirdeği Rolü desteklenmez), Windows Server 2008 R2 (Sunucu Çekirdeği Rolü, SP1 veya sonraki sürümlerle desteklenir; Itanium'da desteklenmez)

.NET Framework her platformun tüm sürümlerini desteklemez. Desteklenen sürümlerin listesi için bkz. .NET Framework Sistem Gereksinimleri.

Bu türün tüm genel statik (Visual Basic'te Shared) üyeleri iş parçacığı açısından güvenlidir. Hiçbir örnek üyesinin iş parçacığı açısından güvenliği garanti edilemez.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft