sys.dm_os_memory_objects (Transact-sql)
Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

sys.dm_os_memory_objects (Transact-sql)

SQL Server 2012

Şu anda tarafından ayrılan bellek nesneleri döndürür SQL Server. Sen-ebilmek kullanma sys.dm_os_memory_objects bellek kullanımını çözümlemek ve olası bellek tanımlamak için sızdırıyor.

Sütun adı

Veri türü

Açıklama

memory_object_address

varbinary(8)

Bellek nesnesi adresi. NULL değil.

parent_address

varbinary(8)

Üst bellek nesne adresi. NULL olabilecek olduğunu.

pages_in_bytes

bigint

Bu bellek nesnesinin örneği tarafından ayrılan belleğin bayt miktarı. NULL değil.

creation_options

int

Yalnızca iç kullanım. NULL olabilecek olduğunu.

bytes_used

bigint

Yalnızca iç kullanım. NULL olabilecek olduğunu.

type

nvarchar(60)

Bellek nesnesi türü.

Bu, bu bellek nesnesinin ait olduğu bazı bileşen veya bellek nesnesi işlevini gösterir. NULL olabilecek olduğunu.

name

varchar(128)

Yalnızca iç kullanım. NULL olabilecek.

memory_node_id

smallint

Bu bellek nesnesinin tarafından kullanılmakta olan bellek düğüm Kımlığı. NULL değil.

creation_time

datetime

Yalnızca iç kullanım. NULL olabilecek olduğunu.

page_size_in_bytes

int

Sayfalar bu nesne tarafından ayrılan bayt cinsinden boyutu. NULL değil.

max_pages_in_bytes

bigint

En büyük şimdiye kadar bu bellek nesnesi tarafından kullanılan bellek miktarı. NULL değil.

page_allocator_address

varbinary(8)

Sayfa ayırıcısı bellek adresi. NULL değil. Daha fazla bilgi için, bkz. sys.dm_os_memory_clerks (Transact-sql).

creation_stack_address

varbinary(8)

Yalnızca iç kullanım. NULL olabilecek olduğunu.

sequence_num

int

Yalnızca iç kullanım. NULL olabilecek olduğunu.

Sunucu üzerindeki VIEW server state izni gerektirir.

Yığın bellek nesneleridir. Bellek katipler tarafından sağlanan daha ince bir parçalı yapı olan tahsisat sağlarlar. SQL Serverbileşenleri, bellek clerks yerine bellek nesneleri kullanın. Bellek nesneleri bellek clerk sayfa ayırıcısı arabirimi sayfaları ayırmak için kullanın. Bellek nesneleri sanal ya da paylaşılan bellek arabirimi kullanmayın. Ayırma şablonlarını bağlı bileşenleri farklı rasgele boyutu bölgelerine ayrılacak bellek nesne türlerini oluşturabilirsiniz.

8 kb bellek nesnesi için tipik sayfa uzunluğundadır. Ancak, artan bellek nesneleri 512 bayt aralığı 8 kb sayfa boyutları olabilir.

Not Not

Sayfa boyutu maksimum bir ayırma değildir. Bunun yerine, sayfa boyutu, sayfa ayırıcısı tarafından desteklenir ve bu bellek clerk tarafından uygulanan ayırma parçalı yapı olduğunu. Bellek nesneleri ayırma 8 kb boyutundan büyük talep edebilirsiniz.

De SQL Server 2012, aşağıdaki sütunları değiştirildi.

Önceki sütun adı

Yeni sütun adı

pages_allocated_count

pages_in_bytes

max_pages_allocated_count

max_pages_in_bytes

Aşağıdaki örnek, her bellek nesnesi türüne göre ayrılan belleğin miktarını döndürür.

SELECT SUM (pages_in_bytes) as 'Bytes Used', type 
FROM sys.dm_os_memory_objects
GROUP BY type 
ORDER BY 'Bytes Used' DESC;
GO
SELECT SUM (pages_in_bytes) as 'Bytes Used', type 
FROM sys.dm_os_memory_objects
GROUP BY type 
ORDER BY 'Bytes Used' DESC;
GO

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2016 Microsoft