EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

ScopeSecurityConfiguration Properties

 

Namespace:   Microsoft.Workflow.Client.Security
Assembly:  Microsoft.Workflow.Client (in Microsoft.Workflow.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyName

Gets or sets the configuration name.

Return to top
Show: