Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
MSDN Library
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CloudPageBlob Constructor (CloudBlob)

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Initializes a new instance of the CloudPageBlob class based on an existing CloudBlob object.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Kullanım
Dim cloudBlob As CloudBlob

Dim instance As New CloudPageBlob(cloudBlob)

public CloudPageBlob (
	CloudBlob cloudBlob
)

Parameters

cloudBlob

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.CloudBlob

An object of type CloudBlob.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Reference

CloudPageBlob Class
CloudPageBlob Members
Microsoft.WindowsAzure.StorageClient Namespace

Show:
© 2015 Microsoft