MSDN Library
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.Protocol Namespace

 

Updated: April 11, 2016

ClassDescription
System_CAPS_pubclassTableConstants

A set of constants used in operations against the Table service.

System_CAPS_pubclassTableErrorCodeStrings

Provides error code strings that are specific to the Windows Azure Table service.

System_CAPS_pubclassTableHttpWebRequestFactory

A factory class for constructing a web request to manage tables in the Table service.

System_CAPS_pubclassTableHttpWebResponseParsers

Provides a set of methods for parsing a response stream from the Table service.

System_CAPS_pubclassTableRequest

Provides a set of helper methods for constructing a request against the Table service.

Return to top
Show:
© 2016 Microsoft