Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

StorageExtendedErrorInformation Class

Updated: May 15, 2014

Represents extended error information returned by the Windows Azure storage services.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[SerializableAttribute] 
public sealed class StorageExtendedErrorInformation

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.StorageExtendedErrorInformation

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Show:
© 2015 Microsoft