EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

NoRetry Constructor ()

 

Updated: December 20, 2016

Initializes a new instance of the NoRetry class.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.RetryPolicies
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public NoRetry()
Return to top
Show: