Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

QueueRequestOptions Class

Updated: May 15, 2014

Represents a set of timeout and retry policy options that may be specified for a request against the Queue service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public sealed class QueueRequestOptions : IRequestOptions

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.QueueRequestOptions

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Show:
© 2015 Microsoft