Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
MSDN Library
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

QueueHttpResponseParsers Class

 

Updated: May 15, 2014

Provides a set of methods for parsing a response containing queue data from the Queue service.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.Protocol
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.Protocol.QueueHttpResponseParsers

public static class QueueHttpResponseParsers

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetApproximateMessageCount(HttpWebResponse)

Gets the approximate message count for the queue.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetMetadata(HttpWebResponse)

Gets the user-defined metadata.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetNextVisibleTime(HttpWebResponse)

Extracts the next visibility time from a web response header.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetPopReceipt(HttpWebResponse)

Extracts the pop receipt from a web response header.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetRequestId(HttpWebResponse)

Gets the request ID from the response.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticReadServiceProperties(Stream)

Reads service properties from a stream.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticReadServiceStats(Stream)

Reads service stats from a stream.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticReadSharedAccessIdentifiers(Stream, QueuePermissions)

Reads the share access policies from a stream in XML.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Show:
© 2015 Microsoft