EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SharedAccessBlobPolicy Constructor ()

 

Updated: August 4, 2016

Initializes a new instance of the SharedAccessBlobPolicy class.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public SharedAccessBlobPolicy()
Return to top
Show: