MSDN Library
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CloudPageBlob.SetPropertiesAsync Method

 

Updated: July 12, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSetPropertiesAsync()

Initiates an asynchronous operation to update the blob's properties. (Inherited from CloudBlob.)

System_CAPS_pubmethodSetPropertiesAsync(AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext)

Initiates an asynchronous operation to update the blob's properties. (Inherited from CloudBlob.)

System_CAPS_pubmethodSetPropertiesAsync(AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, CancellationToken)

Initiates an asynchronous operation to update the blob's properties. (Inherited from CloudBlob.)

System_CAPS_pubmethodSetPropertiesAsync(CancellationToken)

Initiates an asynchronous operation to update the blob's properties. (Inherited from CloudBlob.)

Return to top
Show:
© 2016 Microsoft