EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CloudBlockBlob.BeginDelete Method

 

Updated: August 4, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodBeginDelete(AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to delete the blob. (Inherited from CloudBlob.)

System_CAPS_pubmethodBeginDelete(DeleteSnapshotsOption, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to delete the blob. (Inherited from CloudBlob.)

Return to top
Show: