Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

RoleEnvironment.Changed Event

Updated: December 6, 2013

Occurs after a change to the service configuration is applied to the running instances of a role.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public:
static event EventHandler<RoleEnvironmentChangedEventArgs^>^ Changed {
	void add (EventHandler<RoleEnvironmentChangedEventArgs^>^ value);
	void remove (EventHandler<RoleEnvironmentChangedEventArgs^>^ value);
}

The Changed event and the Changing event are used together to identify and manage configuration changes to the service model. The RoleEnvironmentChangedEventArgs object provides the settings that were changed in the service configuration. You can use the Changing event to decide when the changes are applied.

The following code example shows how to write the list of configuration changes that were made to the role instance when the Changed event is raised:


public override bool OnStart()
{
  RoleEnvironment.Changed += RoleEnvironmentChanged;
 
  return base.OnStart();
}

private void RoleEnvironmentChanged(object sender, RoleEnvironmentChangedEventArgs e)
{
  // Get the list of configuration changes
  var settingChanges = e.Changes.OfType<RoleEnvironmentConfigurationSettingChange>();
   
  foreach (var settingChange in settingChanges) 
  {
   Trace.WriteLine("Setting: " + settingChange.ConfigurationSettingName, "Information");
  }
}

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft