Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

NotificationHub Class

Updated: August 8, 2013

Represents a notification hub.

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Entity
    Microsoft.WindowsAzure.Messaging.NotificationHub

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed.dll)

public sealed class NotificationHub : Entity

The NotificationHub type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodNotificationHubInitializes a new instance of the NotificationHub class.
Top

  NameDescription
Public propertyConnectionGets or sets the connection string to the Microsoft Azure service. (Inherited from Entity.)
Public propertyPathGets or sets the path associated with the notification hub.
Public propertySecondaryTilesGets or sets the NotificationHub methods for secondary tiles.
Public propertyTileIdGets or sets the tile ID.
Public propertyTokenGets or sets the token to the Azure service. (Inherited from Entity.)
Top

  NameDescription
Public methodDispose()Releases all resources used by the current instance of the Entity class. (Inherited from Entity.)
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodRegisterAsyncCreates a new registration (or updates an existing one) as specified in the registration parameter. Depending upon the type of the registration parameter (Registration or TemplateRegistration), the registration of a native or template notification is created or updated.
Public methodRegisterNativeAsync(String)Asynchronously registers the device for native notifications.
Public methodRegisterNativeAsync(String, IEnumerable<String>)Asynchronously registers the device for native notifications.
Public methodRegisterTemplateAsync(String, String, String)Asynchronously creates a new (or updates an existing) template registration.
Public methodRegisterTemplateAsync(String, XmlDocument, String)Asynchronously creates a new (or updates an existing) template registration.
Public methodRegisterTemplateAsync(String, String, String, IEnumerable<String>)Asynchronously creates a new (or updates an existing) template registration.
Public methodRegisterTemplateAsync(String, XmlDocument, String, IEnumerable<String>)Asynchronously creates a new (or updates an existing) template registration.
Public methodToString (Inherited from Object.)
Public methodUnregisterAllAsyncAsynchronously deletes all registrations for this application or secondary tile.
Public methodUnregisterAsyncAsynchronously deletes the registration identified by the registration object specified by the registration parameter. Note that the registration object must have a non-null RegistrationId property.
Public methodUnregisterNativeAsyncAsynchronously unregisters the native registration on the application or secondary tiles. Note that if you have template registrations, they will not be deleted.
Public methodUnregisterTemplateAsyncAsynchronously unregisters the template with the specified name on the application or secondary tiles. Note that if you have other templates or a native registration, they will not be deleted.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft