Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

IIngestManifest.Created Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the DateTime of manifest creation.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

DateTime Created { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The DateTime of manifest creation.

This value is set by Media Services at creation time. It represents the number of milliseconds since midnight Jan 1, 1970.

Topluluk İçeriği

Show:
© 2015 Microsoft