Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

IAsset Interface

Updated: December 4, 2013

Represents an asset that can be an input to jobs or tasks.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public interface IAsset

The IAsset type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyAlternateIdOptional. An alternate Id value that corresponds to an Id in another content management system.
Public propertyAssetFiles Gets a collection of files contained by the asset.
Public propertyContentKeys Gets the Content Keys associated with the asset.
Public propertyCreatedThis value is set by Media Services at creation time.
Public propertyIdUnique identifier set by Media Services.
Public propertyLastModifiedThis value is updated by Media Services after any property changes are made.
Public propertyLocators Gets the Locators associated with this asset.
Public propertyNameOptional. Friendly name for your Asset.
Public propertyOptionsOptional. An enumeration value that describes the encryption options that an Asset can be created with.
Public propertyParentAssets Gets the parent assets that were used to create the asset.
Public propertyStateAn enumeration value that describes the state of the asset.
Public propertyStorageAccountGets IStorageAccount associated with the Asset.
Public propertyStorageAccountNameGets the Storage Account name associated with the Asset.
Public propertyUriAsset azure storage container URI.
Top

  NameDescription
Public methodDelete Deletes this asset instance.
Public methodDeleteAsync Asynchronously deletes this asset instance.
Public methodUpdate Updates this asset instance.
Public methodUpdateAsync Asynchronously updates this asset instance.
Top

Topluluk İçeriği

Show:
© 2015 Microsoft