EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

EnvelopeEncryption Class

Updated: December 11, 2012

Provides envelope encryption.

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.EnvelopeEncryption

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public static class EnvelopeEncryption

The EnvelopeEncryption type exposes the following members.

  NameDescription
Public fieldStatic memberSchemeName The name of the encryption scheme.
Public fieldStatic memberSchemeVersion The version of the encryption scheme.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Topluluk İçeriği

Show: