MSDN Library
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CloudMediaContext.MediaProcessors Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of media processors available in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override MediaProcessorBaseCollection MediaProcessors { get; }

Topluluk İçeriği

Show:
© 2015 Microsoft