EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CloudMediaContext.Locators Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of locators in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override LocatorBaseCollection Locators { get; }

Topluluk İçeriği

Show: