SaveFileDialogArray.Item Özelliği (Int16)

 

Belirli bir öğenin alır bir SaveFileDialogArray dizine göre. Salt okunur.

Ad alanı:   Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6
Derleme:  Microsoft.VisualBasic.Compatibility (Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll içinde)

public SaveFileDialog this[
	short Index
] { get; }

Parametreler

Index
Type: System.Int16

Bir Short denetim dizisinin bir öğesinin konumunu belirtir.

Özellik Değeri

Type: System.Windows.Forms.SaveFileDialog

A SaveFileDialog belirtilen Index Denetim dizisi.

Item Bir denetim dizisi için varsayılan özelliği bir özelliktir. Bu nedenle, aşağıdaki kod satırlarını eşdeğerdir.

MsgBox(CStr(SaveFileDialogArray.Item(1).Text))
MsgBox(CStr(SaveFileDialogArray(1).Text))
System_CAPS_noteNot

İşlevler ve nesneler Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 ad alanı, Visual Basic 6. 0'den yükseltme araçları tarafından kullanılmak üzere sağlanır Visual Basic. Çoğu durumda, diğer ad alanlarında bulabileceğiniz işlevlerin birer yinelemesidir, bu işlevler ve nesneler .NET Framework. Yalnızca, Visual Basic 6.0 kod modelinin önemli ölçüde farklı gerekli .NET Framework uygulaması.

.NET Framework
2.0 sonrasında kullanılabilir
Başa dön
Show: