Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

TokenProvider.CacheTokens Property

Gets or sets a value that indicates whether new security tokens are being cached.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool CacheTokens { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if new security tokens are being cached; otherwise, false.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft