Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

NamespaceManager.UpdateQueue Method

Enables you to update the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public QueueDescription UpdateQueue(
	QueueDescription description
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
A QueueDescription object describing the queue to be updated.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
The QueueDescription of the updated queue.

You can update the queue based on the value of the EntityStatus enumeration.

QueueDescription qd = namespaceManager.GetQueue("myQ");
qd.Status = EntityStatus.Disabled;
namespaceManager.UpdateQueue(qd);
qd.Status = EntityStatus.Active;
namespaceManager.UpdateQueue(qd);

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft