Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

TopicDescription.SubscriptionCount Property

Gets then number of subscriptions.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int SubscriptionCount { get; }

Property Value

Type: System.Int32
An Int32 that represents the number of subscriptions.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft