MSDN Library
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SubscriptionDescription.TopicPath Property

 

Gets the path of the topic that this subscription description belongs to.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string TopicPath { get; set; }

Property Value

Type: System.String

The path of the topic that this subscription description belongs to.

Return to top
Show:
© 2016 Microsoft