Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SubscriptionDescription.EnableDeadLetteringOnMessageExpiration Property

Gets or sets the value that indicates if a subscription has dead letter support when a message expires.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool EnableDeadLetteringOnMessageExpiration { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if a subscription has dead letter support when a message expires; otherwise, false.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft