Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SubscriptionClient.OnEndCreateReceiver Method

Executes the end create receiver action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract MessageReceiver OnEndCreateReceiver(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the EndCreateReceiver(IAsyncResult).

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessageReceiver
A newly-created MessageReceiver object.

This is a protected member of the abstract SubscriptionClient class. Abstract classes are not meant to be inherited, so protected members should be ignored.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft