Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SubscriptionClient.OnEndAddRule Method

Ends the asynchronous call to OnBeginAddRule.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract void OnEndAddRule(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult from a OnBeginAddRule.

This is a protected member of the abstract SubscriptionClient class. Abstract classes are not meant to be inherited, so protected members should be ignored.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft