Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SqlFilter.RequiresPreprocessing Property

Gets a value indicating whether the SQL filter expression requires preprocessing.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override bool RequiresPreprocessing { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the SQL filter expression requires preprocessing; otherwise, false. Currently always returns true.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft