Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SqlFilter.Preprocess Method

Gets the preprocessed filter expression.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override Filter Preprocess()

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Filter
The preprocessed filter expression.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft