MSDN Library
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SqlFilter.Preprocess Method ()

 

Gets the preprocessed filter expression.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override Filter Preprocess()

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Filter

The preprocessed filter expression.

Return to top
Show:
© 2015 Microsoft