Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

ReceiveMode Enumeration

Enumerates the values for the receive mode. The default is PeekLock.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public enum ReceiveMode

Member nameDescription
PeekLockSpecifies the PeekLock receive mode. This is the default value for ReceiveMode.

This mode receives the message but keeps it locked until the receiver abandons the message. The maximum timeout is 5 minutes before message expiration.

ReceiveAndDeleteSpecifies the ReceiveAndDelete receive mode.

This mode deletes the message after it is received.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft