Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
MSDN Library
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

QueueClient.EndGetMessageSessions Method (IAsyncResult)

 

Ends an asynchronous operation to get the message sessions.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<MessageSession> EndGetMessageSessions(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult that references the asynchronous operation to get the message sessions.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<MessageSession>

The message sessions.

Return to top
Show:
© 2015 Microsoft