Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

NetMessagingTransportSettings.BatchFlushInterval Property

Gets or sets the batch flush interval.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

function get BatchFlushInterval () : TimeSpan
function set BatchFlushInterval (value : TimeSpan)

Property Value

Type: System.TimeSpan
The batch flush interval.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft