Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
MSDN Library
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessagingFactorySettings.OperationTimeout Property

 

Gets or sets the TimeSpan that specifies how long the messaging operation has to complete before timing out.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TimeSpan OperationTimeout { get; set; }

Property Value

Type: System.TimeSpan

The TimeSpan that specifies how long the messaging operation has to complete before timing out. The default value is one minute.

Exception Condition
ArgumentNullException

A null is set; for example, a nullable TimeSpan.

ArgumentOutOfRangeException

A zero or negative TimeSpan is set.

Return to top
Show:
© 2015 Microsoft