MSDN Library
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessagingFactorySettings.AmqpTransportSettings Property

 

Gets or set the transport settings for the Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public AmqpTransportSettings AmqpTransportSettings { get; set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Amqp.AmqpTransportSettings

The transport settings for the Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).

Return to top
Show:
© 2016 Microsoft