Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessagingException.Timestamp Property

Gets or sets the time at which the messaging exception occurred.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime Timestamp { get; private set; }

Property Value

Type: System.DateTime
The time at which the messaging exception occurred.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft